Sut mae glaw asid yn cael ei gynhyrchu

sut mae glaw asid yn cael ei gynhyrchu yn yr amgylchedd

Un o ganlyniadau mwyaf difrifol llygredd aer yw glaw asid. Mae'n broblem amgylcheddol ddifrifol a achosir gan weithgareddau diwydiannol dynol. Er bod llawer o ffilmiau gallwch weld y trychinebau a achosir gan y ffenomen hon, oherwydd nid yw pobl yn gwybod Sut mae glaw asid yn cael ei gynhyrchu.

Felly, rydyn ni'n mynd i gysegru'r erthygl hon i ddweud wrthych chi sut mae glaw asid yn digwydd a beth yw ei ganlyniadau.

nodweddion allweddol

Allyriadau nwyon tŷ gwydr

Mae'r math hwn o wlybaniaeth yn gysylltiedig â llygredd atmosfferig oherwydd ei fod yn cael ei ffurfio trwy ryngweithio lleithder aer â sylffwr deuocsid, sylffwr trocsid ac ocsidau nitrogen eraill sy'n bresennol yn yr atmosffer. Mae crynodiad y nwyon hyn yn cynyddu gyda gweithgareddau dynol. Fel arall, bydd glaw asid yn digwydd o dan rai amgylchiadau arbennig, fel mwg a ryddheir yn ystod ffrwydrad folcanig.

Daw'r nwyon hyn o gynhyrchion fel olew, rhai gwastraff, mwg ffatri, a thraffig cerbydau. Mae'r ffenomen hon wedi dod yn broblem ar y ddaear oherwydd ei hamledd cynyddol. Mae'n achosi difrod i elfennau naturiol a seilwaith artiffisial dynol.

Sut mae glaw asid yn cael ei gynhyrchu

gorsafoedd pŵer niwclear

Er mwyn gwybod pam ei fod yn cael effaith negyddol ar yr elfennau naturiol hyn o waith dyn, mae'n rhaid i ni ddeall sut mae glaw asid yn cael ei gynhyrchu. Mewn perthynas â glaw asid, gellir dweud mai achos uniongyrchol llygredd amgylcheddol yw gweithgareddau dynol fel gweithrediadau ffatrïoedd, lleoedd cyhoeddus a gwresogi cartrefi, gweithfeydd pŵer, cerbydau a gweithgareddau eraill.

Credir yn gyffredinol, wrth siarad am ganlyniadau glaw asid, ein bod yn credu nad ni yw achos y ffenomen hon. Mewn gwirionedd, mae maint yr allyriadau diwydiannol i'r atmosffer yn wahanol i faint o allyriadau a allyrrir gan berson penodol. Fodd bynnag, mae'n wir hefyd bod mwy o bobl yn y byd na diwydiannau.

Mae hyn yn gwneud inni ailfeddwl a yw'r effeithiau hyn yn cael eu hachosi mewn gwirionedd gan weithred popeth yn ei gyfanrwydd. Cofiwch, y ffenomen hon yn cynnwys carbon deuocsid, a all fod yn eira, rhew a niwl. Yn achos niwl, fe'i gelwir yn niwl asid a gall hefyd achosi peryglon iechyd os ydych chi'n anadlu.

Mae hyn i gyd yn gwneud y dŵr ychydig yn asidig. Mae pH dŵr glaw fel arfer yn 5,6, ond mae pH glaw asid fel arfer yn 5 neu hyd yn oed 3 os yw'n asidig iawn.. Er mwyn ei ffurfio, daw'r dŵr sydd yn yr awyr i gysylltiad â'r gymysgedd o nwyon y soniasom amdanynt yn gynharach. Y nwyon hyn sydd, ynghyd â dŵr, yn cynhyrchu asid sylffwrig, sy'n gwneud dŵr glaw yn fwy asidig. Mae dau asid arall hefyd yn cael eu ffurfio, fel asid sylffwrog ac asid nitrig. Pan fydd y dŵr mwy asidig hwn yn cwympo, mae'n dechrau dinistrio'r amgylchedd y mae ynddo.

Canlyniadau i bobl a'r amgylchedd

sut mae'r glaw yn cael ei gynhyrchu

Nawr byddwn yn edrych yn agosach ar yr hyn sy'n digwydd pan fydd glaw asid yn dechrau cwympo. Mae'n disgyn ar dir, dŵr, coedwigoedd, adeiladau, cerbydau, pobl, ac ati. Gyda hyn, gallwn ddweud eisoes bod yr amgylchedd yn ei gyfanrwydd wedi dirywio.

Mae'r llygryddion sy'n cael eu hallyrru trwy losgi cynhyrchion petroliwm nid yn unig yn llygru'r ardal lle maen nhw'n cael eu cynhyrchu, ond maen nhw hefyd yn gallu teithio'n bell gyda'r gwynt, hyd at filoedd o gilometrau. Cyn cyfuno â lleithder, mae'n dod yn asidig ac yn cwympo i ffwrdd fel dyodiad. Er ei fod yn cael ei alw'n law asid, gall y dyodiad hwn ddigwydd ar ffurf eira, cenllysg neu niwl. Mae hyn i gyd yn dweud wrthym y gall ffurfio glaw asid ddigwydd mewn un rhan o'r byd a chwympo mewn man arall.

Y ffaith bod yn rhaid i wlad nad yw'n llygru ddioddef canlyniadau gwlad arall sy'n gwneud, yw'r hyn nad oes raid i'r wlad honno ei ganiatáu. Yn fwy na dim, oherwydd dyma ganlyniadau glaw asid a beth fydd y gwledydd nad ydyn nhw ar fai am allyriadau eraill yn dioddef:

 • Asidiad dŵr: Mae'n effaith ar yr amgylchedd sy'n achosi difrod difrifol i'r holl fioamrywiaeth yn y meysydd cwantwm a daearol. Effeithir ar fflora a ffawna ac nid oes modd yfed y dŵr mwyach. Mae hyn i gyd yn arwain at gynnydd mewn triniaethau dilynol a chynnydd yng nghost dŵr yfed.
 • Yn achosi difrod difrifol i lystyfiant: mae pob ardal goedwig a jyngl yn cael eu difrodi ar lefel fflora a ffawna.
 • Cadwch mewn cof hynny yn ystod mae'r broses glaw asid yn cymysgu rhai cydrannau cemegol ag eraill sydd eisoes yn bresennol yn y pridd. Mae'r ffaith hon yn y pen draw yn dlodi pridd maetholion. Prif ddilyniant hyn yw bod llawer o blanhigion yn marw ac mae'r anifeiliaid sy'n cynnal eu hunain ar y planhigion hyn yn marw oherwydd effaith y gadwyn droffig.
 • Dinistrio bywyd pob micro-organeb sy'n gyfrifol am drwsio nitrogen. Mae hyn yn achosi mwy o nitrogen yn yr amgylchedd.
 • Mae'n niweidio'r holl arwynebau artiffisial a wneir gan ddyn, gan greu effaith gyrydol yn y tymor hir ar ddeunyddiau fel pren, plastig a charreg. Mae'n rhaid i chi weld bod llawer o gerfluniau a henebion wedi'u difrodi'n ddifrifol gan y cwymp aml o law asid mewn lleoedd halogedig.
 • Mae'r asidau sy'n bresennol yn y glaw hefyd yn achosi cynnydd yn yr effaith tŷ gwydr.

Datrysiadau i law asid

O ystyried y canlyniadau hyn, mae yna rai atebion posib fel y canlynol:

 • Yn lleihau lefelau allyriadau nitrogen sylffwr mewn ffatrïoedd, cerbydau, gwresogi, Ac ati
 • Cynnydd mewn egni adnewyddadwy a gwella perfformiad technolegau i leihau allyriadau i'r atmosffer.
 • Cynyddu'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus i leihau'r defnydd o'r cerbyd preifat.
 • Lleihau'r defnydd o drydan mewn cartrefi
 • Lleihau'r defnydd o sylweddau cemegol ar gyfer cnydau ac amaethyddiaeth.
 • Plannu mwy o goed
 • Addysgu'r boblogaeth gyfan i ymgorffori gwell arferion bywyd sy'n llai llygrol.

Gobeithio, gyda'r wybodaeth hon, y gallwch ddysgu mwy am sut mae glaw asid yn digwydd a beth yw ei ganlyniadau.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.