Ffawna Paleocene

O fewn yr oes Cenozoic rydym yn cwrdd â'r Yr epoc Paleocene roedd hynny'n rhychwantu o tua 66 miliwn o flynyddoedd yn ôl i tua 56 miliwn o flynyddoedd yn ôl. Fe'i lleolwyd o fewn y cyfnod Paleogene ac mae'n adnabyddus am rai newidiadau syfrdanol a oedd yn bodoli ar y blaned. Mae'r Ffawna Paleocene fe'i nodweddwyd gan broses o ddifodiant torfol y deinosoriaid a chydag amodau eithaf gelyniaethus. Yn ystod yr amser hwn, sefydlwyd rhai amodau fel bod y blaned ychydig yn fwy sefydlog ac y gallai arwain at ddatblygiad nifer o blanhigion ac anifeiliaid.

Yn yr erthygl hon, rydyn ni'n mynd i ddweud wrthych chi am holl nodweddion ac esblygiad ffawna Paleocene.

Yr epoc Paleocene

Ffawna Paleocene Dyfrol

Yn ystod yr amser hwnnw roedd y blaned yn eithaf gweithgar o safbwynt daearegol. Parhaodd y drifft cyfandirol â'i symudiad i wahanu'r uwch-gyfandir o'r enw Pangea a symudodd y cyfandiroedd tuag at eu lleoliad presennol.

O ran bioamrywiaeth, roedd tua chyfnod gyda nifer helaeth o anifeiliaid a phlanhigion. Llwyddodd y grwpiau o anifeiliaid a oroesodd ddiflaniad y cyfnod blaenorol i addasu i amodau amgylcheddol amrywiol. O'r fan hon, maent yn ymledu, gan feddiannu darnau mawr o dir ac arallgyfeirio i rywogaethau a genera.

O ystyried y gweithgaredd daearegol dwys a nodweddwyd yr amser hwn, mae gennym rai platiau tectonig a ddechreuodd eu symud yn ystod y cretasaidd ac yn y diwedd fe wnaethant ymgartrefu mewn lleoliadau eraill ledled y Paleocene. Achosodd y tywydd rai tymereddau uchel hynny Fe wnaethant achosi newid syfrdanol yn natblygiad rhywogaeth bodau byw a'u hardal ddosbarthu a chynefin.

Bioamrywiaeth a fflora

Ffawna Paleocene

Ers i'r Paleocene ddechrau yn syth ar ôl proses o ddifodiant torfol ar lefel blanedol, bu'n rhaid i lawer o rywogaethau oroesi ac addasu i amodau newydd. Achosodd y difodiant torfol hwn fod yn rhaid i'r rhywogaeth a oroesodd arallgyfeirio yn y diriogaeth ac yn esblygiad. Daeth llawer o'r rhywogaethau hyn sydd wedi goroesi yn brif rywogaeth newydd ar y blaned.

Y broses hon o ddifodiant torfol oedd y mwyaf a astudiwyd ac a gydnabuwyd mewn hanes ac fe'i gelwir yn y difodiant màs Cretasaidd a Thrydyddol. Yma y diflannodd llawer o ffawna'r blaned gyfan ac mae'r deinosoriaid yn sefyll allan.

O ran fflora'r Paleocene rydym yn dod o hyd i lawer o blanhigion sy'n dal i fodoli heddiw. Rhai o'r planhigion a ddatblygodd yn ystod yr amser hwn oedd coed palmwydd, conwydd a chaacti. Cafwyd hyd i hyn diolch i gofnodion ffosil a gasglwyd gan arbenigwyr. Roedd lleoedd hefyd lle roedd y rhedyn yn blanhigyn toreithiog iawn.

Gan fod yr hinsawdd yn ystod y Paleocene yn eithaf poeth a llaith yn ffafrio datblygu darnau mawr o dir gyda phlanhigion deiliog a lawntiau sy'n nodweddiadol o fforestydd glaw a choedwigoedd cynnar. Gallai'r datblygiad hwn o ecosystemau trofannol sy'n doreithiog mewn lleithder, tymereddau cynnes a llystyfiant helaeth ganiatáu ymddangosiad ffawna newydd.

Roedd conwydd yn dominyddu'r holl fannau hynny lle'r oedd y tymheredd yn is. Roedd y coed conwydd hyn yn ymestyn i'r rhanbarthau hynny ger y polion. Un arall o'r planhigion a barhaodd i'w arallgyfeirio oedd yr angiospermau. Mae'r planhigion hyn yn cael eu cadw heddiw.

Ffawna Paleocene

O ran ffawna'r Paleocene, mae gennym lawer o anifeiliaid a oedd yn gorfod goresgyn digwyddiad difodiant torfol y diweddar Cretasaidd. Yr anifeiliaid a allai goroesi cawsant gyfle i arallgyfeirio ehangu trwy amrywiol diroedd o amgylch y blaned. Fe wnaethant fanteisio'n arbennig ar yr achlysur bod y deinosoriaid yno eisoes, y rhain oedd yr ysglyfaethwyr mwyaf ar y blaned gyfan. Roedd yr anifeiliaid rheibus hyn yn cystadlu am adnoddau amgylcheddol, felly roedd presenoldeb deinosoriaid, arallgyfeirio a meddiannu'r diriogaeth yn llawer haws.

Ymhlith y grwpiau o anifeiliaid a oedd yn perthyn i ffawna Paleocene ac a ymledodd mewn cyfran fwy oedd mamaliaid, adar, ymlusgiaid a physgod. Rydyn ni'n mynd i ddadansoddi pob un ohonyn nhw.

Ymlusgiaid

Ymlusgiaid oedd y grŵp o anifeiliaid a oroesodd yr estyniad ac a ffafriwyd gan yr amodau hinsoddol cyffredinol ar yr adeg hon. Roedd amodau amgylcheddol yn caniatáu iddynt ymledu i fwy o ardaloedd a ddaeth yn addas ar gyfer eu goroesiad.

Ymhlith yr ymlusgiaid gwersyllwyr mwy niferus oedd amlycaf, roedd hynny'n byw mewn cynefinoedd dyfrol. Roedd eu corff yn debyg i gorff madfallod mawr ac roedd ganddyn nhw gynffon hir gyda 4 aelod llai. Gallai rhai o'r sbesimenau hyn fesur hyd at 2 fetr o hyd ac roedd eu dannedd yn gallu hela eu hysglyfaeth yn rhwydd iawn. Datblygwyd nadroedd a chrwbanod yn ystod yr amser hwn hefyd.

Dofednod

Roedd yr adar Paleocene yn byw ar y blaned hon ac fe wnaethant ehangu diolch i'r cynnydd mewn tymereddau mewn ardaloedd trofannol. Adar y genws Gastornis, a elwir yn adar terfysgolRoeddent yn fawr ond nid oedd ganddynt y gallu i hedfan. Prif nodwedd y genws hwn yw bod ganddynt big mawr a oedd â gwead cryf iawn. Roedd eu harferion yn gigysol ac roeddent yn ysglyfaethwyr ofnadwy i lawer o anifeiliaid.

Trwy gydol y cyfnod hwn, datblygodd a daeth llawer o rywogaethau o adar sy'n parhau heddiw diolch i'r amodau amgylcheddol. Ymhlith y grŵp hwn o adar rydyn ni'n dod o hyd iddyn nhw gwylanod, tylluanod, colomennod a hwyaid, Ymysg eraill.

Ffawna Paleocene: pysgod a mamaliaid

Yn y cyfnod o ddifodiant torfol o'r Cretasaidd, diflannodd rhan fawr o'r ffawna morol a'r holl ddeinosoriaid morol hefyd. Arweiniodd hyn at lai o gystadleuaeth yn yr amgylchedd morol gan beri i siarcod ymledu i ddod yn ysglyfaethwyr dominyddol newydd. Gwnaeth llawer o'r pysgod sy'n parhau heddiw eu hymddangosiad tua'r adeg hon.

Fel ar gyfer mamaliaid, hwn oedd y grŵp mwyaf llwyddiannus yn y ffawna Paleocene. Roedd y placentals, monotremes a marsupials yn sefyll allan. Mae'r mamaliaid yn grŵp o famaliaid a'u prif nodwedd yw datblygiad y ffetws yn y fam. Sefydlir cyfathrebu rhyngddynt diolch i'r llinyn bogail a'r brych. Yn y grŵp hwn yn cnofilod, lemyriaid ac archesgobion, ymhlith eraill.

Mae Marsupials yn grŵp arall o famaliaid y mae'r fenyw yn cyflwyno math o fag sy'n hysbys wrth yr enw marsupium. Yma rydym yn dod o hyd i'r cangarŵau ac nid oedd ganddo lawer o gynrychiolwyr yn y Paleocene. Yn olaf, roedd y monotremes yn anifeiliaid yr oedd eu nodweddion yn debyg i ymlusgiaid ac adar. Mae gorchudd ar eu corff ond maen nhw'n ofodol. Dyma'r platypws a'r echidna.

Gobeithio, gyda'r wybodaeth hon, y gallwch chi ddysgu mwy am ffawna'r Paleocene.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.