Ffawna Ordofigaidd

anifeiliaid hynafol

Cafodd y cyfnod Paleosöig tua chwe chyfnod ac un ohonynt yw'r Cyfnod Ordofigaidd. Mae'n un o'r cyfnodau sydd wedi'i leoli yn syth ar ôl y Cyfnod Cambrian ac o'r blaen Cyfnod Silwraidd. Fe'i nodweddwyd yn bennaf gan fod ganddo lefelau môr uwch a achosodd doreth o fywyd morol ac ecosystemau. Mae'r Ffawna Ordofigaidd cafodd ostyngiad syfrdanol mewn bioamrywiaeth ar ddiwedd y cyfnod o ganlyniad i ddigwyddiad difodiant.

Yn yr erthygl hon, rydyn ni'n mynd i ddweud popeth sydd angen i chi ei wybod am ffawna Ordofigaidd a'i bwysigrwydd.

Nodweddion y cyfnod Ordofigaidd

difodiant ffawna Ordofigaidd

Cyn adnabod yr anifeiliaid a oedd yn dominyddu ffawna Ordofigaidd, rydyn ni'n mynd i wybod beth oedd nodweddion cyffredinol y cyfnod hwn. Fe barhaodd oddeutu 21 miliwn o flynyddoedd gydag amrywiadau hinsoddol pwysig rhwng ei ddechrau a'i ddiwedd. Ar ddechrau'r cyfnod roedd tymereddau eithaf uchel, ond wrth i amser fynd heibio a chyda chyfres o drawsnewidiadau amgylcheddol, gostyngodd y tymheredd yn sylweddol. Cafodd gyfnod o oes yr iâ.

Un o'r nodweddion y mae'r cyfnod Ordofigaidd yn sefyll allan amdanynt yw'r digwyddiad difodiant a ddileodd 85% o rywogaethau bodau byw, yn enwedig ecosystemau morol. O ran daeareg y cyfnod Ordofigaidd, gwelwn fod y blaned wedi'i rhannu'n 4 uwch-gyfandir: Gondwana (y mwyaf oll), Siberia, Laurentia a Baltica. Mae'r ffosiliau a adferwyd o greigiau o'r cyfnod hwn yn cyflwyno creigiau gwaddodol yn bennaf.

O ran yr hinsawdd, gwelwn ei fod yn gynnes ac yn drofannol ar y dechrau. Cyrhaeddodd rhai tymereddau werthoedd o 60 gradd Celsius. Fodd bynnag, ar ddiwedd y cyfnod hwn gostyngodd y tymereddau yn y fath fodd fel bod rhewlifiant pwysig. Effeithiodd y rhewlifiant hwn yn bennaf ar gyfandir Gondwana. Bryd hynny, roedd y cyfandir hwn yn ne'r blaned. Nid yw achosion rhewlifiant yn hysbys o hyd, ond mae llawer yn siarad am ostyngiad mewn crynodiadau carbon deuocsid. Mae astudiaethau yn dal i gael eu gwneud i ddarganfod yr achos.

Bywyd Ordofigaidd

cyfnod ordofigaidd

Yn ystod y cyfnod Ordofigaidd bu arallgyfeirio bywyd yn fawr. Yn enwedig yr un sy'n byw yn y môr. Rydyn ni'n mynd i gynnal adolygiad byr ar fflora'r Ordofigaidd. Gan ystyried bod bron pob bywyd wedi datblygu yn y cynefin morol, mae'n bwysig nodi hynny roedd cynrychiolwyr o deyrnas Plantae yn bennaf a rhai o deyrnas Ffwng.

Roedd algâu gwyrdd yn amlhau yn y moroedd ac roedd rhai rhywogaethau o ffyngau yn bresennol a gyflawnodd y swyddogaeth fel mewn unrhyw ecosystem: dadelfennu a chwalu deunydd organig marw. Prin bod unrhyw ecosystemau daearol gyda phlanhigion, er i rai bach ddechrau cytrefu'r tir mawr. Mae'r rhain yn blanhigion sylfaenol cyntefig iawn nad oeddent yn fasgwlaidd. Nid oedd ganddo'r system sylem a ffloem hyd yn oed. Oherwydd hyn, roedd yn rhaid iddynt aros yn agos iawn at y dŵr i gael yr adnodd hwn ar gael.

Ffawna Ordofigaidd

Ffawna Ordofigaidd

Rydyn ni'n mynd i ddisgrifio beth oedd ffawna Ordofigaidd a'i brif nodweddion. Rhaid pwysleisio bod ffawna Ordofigaidd yn doreithiog iawn yn y cefnforoedd. Roedd amrywiaeth fawr o anifeiliaid yn amrywio o rai llai a chyntefig i rai mwy esblygol a chymhleth.

Dechreuwn gyda'r arthropodau. Mae'n ymyl eithaf toreithiog yn ystod yr Ordofigaidd. O fewn cynrychiolwyr yr ymyl hon gallwn sôn am braciopodau, trilobitau a sgorpionau môr. Roedd gan y rhain nifer o sbesimenau a rhywogaethau a gylchredodd trwy foroedd yr amser hwn. Roedd rhai rhywogaethau o gramenogion hefyd.

O ran molysgiaid, fe wnaethant ehangu'n esblygiadol iawn. Mewn rhai moroedd roedd ceffalopodau nautiloid, dwygragennog a gastropodau. Symudodd gastropodau i lan y môr, ond bu'n rhaid iddynt ddychwelyd i fyw yn y cynefin morol gan fod ganddyn nhw resbiradaeth tagell. Nid oedd y ffaith hon yn golygu y gallent gael eu gwasgaru ledled y cynefin daearol. Er bod pysgod yn bodoli ers y Cambrian, dechreuodd pysgod gên fel y coccosteus ymddangos yn ystod ffawna Ordofigaidd.

Nid oedd y cwrelau yn cael eu gwerthfawrogi ar eu pennau eu hunain, ond dechreuon nhw grwpio. Yn ystod y cyfnod hwn cynhyrchwyd y riffiau cwrel hysbys cyntaf. Roedd rhai mathau o sbyngau eisoes wedi bod yn arallgyfeirio o'r cyfnod blaenorol.

Difodiant torfol o ffawna Ordofigaidd

Fel yr ydym wedi crybwyll o'r blaen, un o'r nodweddion sy'n sefyll allan yn y cyfnod hwn yw un o'r difodiant a ddileodd 85% o'r ffawna a oedd yn bodoli bryd hynny. Digwyddodd oddeutu 444 miliwn o flynyddoedd yn ôl gyda therfyn y cyfnodau Ordofigaidd a Silwraidd. Ni all arbenigwyr ond dyfalu pam y digwyddodd y difodiant hwn. Mae'n debyg mai'r rheswm am hyn oedd newidiadau yn yr amodau amgylcheddol a oedd ar y pryd. Er enghraifft, yn gyfrifol am y difodiant y gostyngiad mewn carbon deuocsid atmosfferig. Cyfrannodd hyn at y gostyngiad mewn nwy a'i gyfraniad at yr effaith tŷ gwydr. O ganlyniad, bu gostyngiad yn nhymheredd yr amgylchedd yn fyd-eang.

Achosodd y gostyngiad hwn mewn tymereddau oes iâ a effeithiodd yn bennaf ar yr uwch-gyfandir Gondwana. Canran isel yn unig o'r rhywogaethau a oroesodd yn y rhewlifiant. Rheswm arall pam mae gwyddonwyr yn credu bod difodiant torfol yw oherwydd lefelau'r môr yn gostwng. Digwyddodd y broses hon oherwydd brasamcan y masau tir mawr a oedd yn bodoli bryd hynny. Achosodd hyn gau cefnfor Lapetus yn ei gyfanrwydd. Gan fod y rhan fwyaf o'r rhywogaethau presennol mewn cynefinoedd morol, fe achosodd neu ddifododd y mwyafrif ohonynt.

Rhewlifiant yw prif achos rhagoriaeth par y difodiant hwn. Credir ei fod yn gysylltiedig â'r gostyngiad mewn carbon deuocsid atmosfferig. Llwyddodd y rhai a oroesodd i addasu i ostyngiadau mewn tymheredd a newidiadau mewn amodau amgylcheddol. Y rheswm olaf y mae gwyddonwyr yn credu bod y difodiant wedi digwydd oedd oherwydd ffrwydrad uwchnofa. Datblygwyd y theori hon yn negawd cyntaf yr XNUMXain ganrif ac mae'n dweud mai'r achos oedd bod ffrwydrad uwchnofa wedi digwydd yn y gofod. Arweiniodd hyn at orlifo'r ddaear â phelydrau gama o'r ffrwydrad.

Gobeithio y gallwch ddysgu mwy am ffawna'r Ordofigaidd gyda'r wybodaeth hon.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.