Damcaniaeth drifft cyfandirol

Drifft cyfandirol

Yn y gorffennol, credwyd bod cyfandiroedd wedi aros yn sefydlog am filiynau o flynyddoedd. Nid oedd unrhyw beth yn hysbys bod cramen y Ddaear yn cynnwys platiau sy'n symud diolch i geryntau darfudiad y fantell. Fodd bynnag, cynigiodd y gwyddonydd Alfred Wegener theori drifft cyfandirol. Dywedodd y theori hon fod y cyfandiroedd wedi lluwchio am filiynau o flynyddoedd a'u bod yn dal i wneud hynny.

O'r hyn y gellir ei ddisgwyl, roedd y theori hon yn dipyn o chwyldro i fyd gwyddoniaeth a daeareg. Ydych chi eisiau dysgu popeth am ddrifft cyfandirol a darganfod ei gyfrinachau?

Damcaniaeth drifft cyfandirol

cyfandiroedd gyda'i gilydd

Mae'r ddamcaniaeth hon yn cyfeirio i symudiad cyfredol y platiau sy'n cynnal y cyfandiroedd ac sy'n symud dros filiynau o flynyddoedd. Yn holl hanes daearegol y Ddaear, nid yw'r cyfandiroedd bob amser wedi bod yn yr un sefyllfa. Mae cyfres o dystiolaeth y byddwn yn eu gweld yn ddiweddarach a helpodd Wegener i wrthbrofi ei theori.

Mae'r symudiad o ganlyniad i ffurfio deunydd newydd o'r fantell yn barhaus. Mae'r deunydd hwn yn cael ei greu yn y gramen gefnforol. Yn y modd hwn, mae'r deunydd newydd yn gweithredu grym ar yr un presennol ac yn achosi i'r cyfandiroedd symud.

Os edrychwch yn ofalus ar siâp yr holl gyfandiroedd, mae'n ymddangos bod America ac Affrica wedi bod yn unedig. Dyma oedd sylw'r athronydd Francis Bacon yn y flwyddyn 1620. Fodd bynnag, ni chynigiodd unrhyw theori bod y cyfandiroedd hyn wedi aros gyda'i gilydd yn y gorffennol.

Soniwyd am hyn gan Antonio Snider, Americanwr a oedd yn byw ym Mharis. Yn 1858 cododd y posibilrwydd y gallai'r cyfandiroedd fod yn symud.

Roedd eisoes ym 1915 pan gyhoeddodd meteorolegydd yr Almaen Alfred Wegener ei lyfr o'r enw "Tarddiad y cyfandiroedd a'r cefnforoedd". Ynddo fe ddatgelodd y ddamcaniaeth gyfan o ddrifft cyfandirol. Felly, mae Wegener yn cael ei ystyried yn awdur y theori.

Yn y llyfr eglurodd sut roedd ein planed wedi cynnal math o uwch-gyfandir. Hynny yw, roedd yr holl gyfandiroedd sydd gennym heddiw gyda'i gilydd unwaith yn ffurfio un. Galwodd yr uwch-gyfandir hwnnw Pangea. Oherwydd grymoedd mewnol y Ddaear, byddai Pangea yn torri asgwrn ac yn symud i ffwrdd fesul darn. Ar ôl hynt miliynau o flynyddoedd, byddai'r cyfandiroedd yn meddiannu'r sefyllfa y maen nhw'n ei gwneud heddiw.

Tystiolaeth a thystiolaeth

trefniant cyfandiroedd yn y gorffennol

Yn ôl y theori hon, yn y dyfodol, filiynau o flynyddoedd o nawr, bydd y cyfandiroedd yn cwrdd eto. Beth a'i gwnaeth yn bwysig dangos y theori hon gyda phrawf a thystiolaeth.

Profion Paleomagnetig

Y dystiolaeth gyntaf a barodd iddynt ei gredu oedd yr esboniad o fagnetedd paleo. Maes magnetig y Ddaear nid yw bob amser wedi bod yn yr un cyfeiriadedd. Pob hyn a hyn, mae'r maes magnetig wedi gwrthdroi. Beth yw'r polyn de magnetig bellach oedd y gogledd, ac i'r gwrthwyneb. Mae hyn yn hysbys oherwydd bod llawer o greigiau cynnwys metel uchel yn caffael cyfeiriadedd tuag at y polyn magnetig cyfredol. Cafwyd hyd i greigiau magnetig y mae eu polyn gogleddol yn pwyntio at begwn y de. Felly, yn yr hen amser, mae'n rhaid ei fod y ffordd arall.

Ni ellid mesur y paleomagnetiaeth hon tan y 1950au. Er ei bod yn bosibl mesur, cymerwyd canlyniadau gwan iawn. Eto i gyd, llwyddodd dadansoddiad o'r mesuriadau hyn i benderfynu ble roedd y cyfandiroedd. Gallwch chi ddweud hyn trwy edrych ar gyfeiriadedd ac oedran y creigiau. Yn y modd hwn, gellid dangos bod yr holl gyfandiroedd ar un adeg yn unedig.

Profion biolegol

Un arall o'r profion a oedd yn syfrdanu mwy nag un oedd y rhai biolegol. Mae rhywogaethau anifeiliaid a phlanhigion i'w cael ar gyfandiroedd amrywiol. Mae'n annirnadwy y gall rhywogaethau nad ydyn nhw'n fudol symud o un cyfandir i'r llall. Sy'n awgrymu eu bod ar yr un cyfandir ar un adeg. Roedd y rhywogaeth yn gwasgaru gyda threigl amser, wrth i'r cyfandiroedd symud.

Hefyd, yng ngorllewin Affrica a dwyrain De America mae ffurfiannau creigiau o'r un math ac oedran i'w cael.

Un darganfyddiad a ysgogodd y profion hyn oedd darganfod ffosiliau o'r un rhedyn collddail yn Ne America, De Affrica, Antarctica, India ac Awstralia. Sut gall yr un rhywogaeth o redynen fod o sawl man gwahanol? Daethpwyd i'r casgliad eu bod yn byw gyda'i gilydd yn Pangea. Cafwyd hyd i ffosiliau ymlusgiaid Lystrosaurus hefyd yn Ne Affrica, India, ac Antarctica, a ffosiliau Mesosaurus ym Mrasil a De Affrica.

Roedd y fflora a'r ffawna yn perthyn i'r un ardaloedd cyffredin a dyfodd ar wahân dros amser. Pan oedd y pellter rhwng cyfandiroedd yn rhy fawr, addasodd pob rhywogaeth i'r sefyllfaoedd newydd.

Profion daearegol

Soniwyd eisoes bod ymylon mae silffoedd cyfandirol Affrica ac America yn cyd-fynd yn berffaith. Ac roedden nhw'n un ar un adeg. Yn ogystal, nid yn unig mae ganddyn nhw siâp y pos yn gyffredin, ond parhad mynyddoedd cyfandir De America ac Affrica. Heddiw mae Cefnfor yr Iwerydd yn gyfrifol am wahanu'r mynyddoedd hyn.

Profion Paleoclimatig

Fe wnaeth y tywydd hefyd helpu i ddehongli'r theori hon. Cafwyd hyd i dystiolaeth o'r un patrwm erydol ar wahanol gyfandiroedd. Ar hyn o bryd, mae gan bob cyfandir ei drefn law, gwynt, tymheredd ac ati ei hun. Fodd bynnag, pan ffurfiodd yr holl gyfandiroedd un, roedd hinsawdd unedig.

Ar ben hynny, darganfuwyd yr un dyddodion marian yn Ne Affrica, De America, India ac Awstralia.

Cyfnodau drifft cyfandirol

Damcaniaeth drifft cyfandirol

Mae drifft cyfandirol wedi bod yn digwydd trwy gydol hanes y blaned. Yn ôl safle'r cyfandiroedd ar y glôb, mae bywyd wedi cael ei siapio mewn un ffordd neu'r llall. Mae hyn wedi golygu bod gan ddrifft cyfandirol gamau mwy amlwg sy'n nodi dechrau ffurfio cyfandiroedd ac, gydag ef, ffyrdd newydd o fyw. Cofiwn fod angen i fodau byw addasu i'r amgylchedd ac, yn dibynnu ar eu hamodau hinsoddol, mae esblygiad yn cael ei nodi gan wahanol nodweddion.

Rydyn ni'n mynd i ddadansoddi pa rai yw prif gamau drifft cyfandirol:

 • Tua 1100 biliwn o flynyddoedd yn ôl: ffurfiwyd yr uwch-gyfandir cyntaf ar y blaned o'r enw Rodinia. Yn wahanol i'r gred boblogaidd, nid Pangea oedd y cyntaf. Er hynny, nid yw'r posibilrwydd bod cyfandiroedd blaenorol eraill wedi bodoli yn cael ei ddiystyru, er nad oes digon o dystiolaeth.
 • Tua 600 biliwn o flynyddoedd yn ôl: Cymerodd Rodinia oddeutu 150 miliwn o flynyddoedd i ddarnio a lluniodd ail uwch-gyfandir o'r enw Pannotia. Roedd ganddo gyfnod byrrach, o ddim ond 60 miliwn o flynyddoedd.
 • Tua 540 miliwn o flynyddoedd yn ôl, Darnodd Pannotia yn Gondwana a Proto-Laurasia.
 • Tua 500 biliwn o flynyddoedd yn ôl: Rhannwyd Proto-Laurasia yn 3 chyfandir newydd o'r enw Laurentia, Siberia a Baltig. Yn y modd hwn, cynhyrchodd yr adran hon 2 gefnfor newydd o'r enw Iapetus a Khanty.
 • Tua 485 biliwn o flynyddoedd yn ôl: Gwahanodd Avalonia oddi wrth Gondwana (y tir sy'n cyfateb i'r Unol Daleithiau, Nova Scotia, a Lloegr. Gwrthdrawodd y Baltig, Laurentia, ac Avalonia i ffurfio Euramérica.
 • Tua 300 biliwn o flynyddoedd yn ôl: dim ond 2 gyfandir mawr oedd. Ar y naill law, mae gennym Pangea. roedd yn bodoli tua 225 miliwn o flynyddoedd yn ôl. Roedd Pangea yn bodolaeth un uwch-gyfandir lle ymledodd yr holl fodau byw. Os edrychwn ar yr amserlen ddaearegol, gwelwn fod yr uwch-gyfandir hwn yn bodoli yn ystod y cyfnod Permaidd. Ar y llaw arall, mae gennym Siberia. Amgylchynwyd y ddau gyfandir gan Gefnfor Panthalassa, yr unig gefnfor oedd yn bresennol.
 • Laurasia a Gondwana: O ganlyniad i chwalu Pangea, ffurfiwyd Laurasia a Gondwana. Dechreuodd Antarctica ffurfio trwy gydol y cyfnod Triasig. Digwyddodd 200 miliwn o flynyddoedd yn ôl a dechreuodd gwahaniaethu rhwng rhywogaethau bodau byw.

Dosbarthiad cyfredol pethau byw

Er unwaith i bob cyfandir gael ei wahanu cafodd pob rhywogaeth gangen newydd yn esblygiad, mae yna rywogaethau sydd â'r un nodweddion ar wahanol gyfandiroedd. Mae'r dadansoddiadau hyn yn debyg iawn i rywogaethau o gyfandiroedd eraill. Y gwahaniaeth rhyngddynt yw eu bod wedi esblygu dros amser trwy gael eu hunain mewn lleoliadau newydd. Enghraifft o hyn yw malwen yr ardd a ddarganfuwyd yng Ngogledd America ac Ewrasia.

Gyda'r holl dystiolaeth hon, ceisiodd Wegener amddiffyn ei theori. Roedd yr holl ddadleuon hyn yn eithaf argyhoeddiadol i'r gymuned wyddonol. Roedd wedi darganfod darganfyddiad gwych a fyddai'n caniatáu datblygiad arloesol mewn gwyddoniaeth.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   Juan Pablo meddai

  Rwy'n ei hoffi, mae'r theori yn ymddangos yn dda iawn ac rwy'n credu y byddai America ac Affrica wedi bod yn unedig oherwydd mae'n ymddangos fel pos. 🙂