Corwynt Katrina, un o'r rhai mwyaf dinistriol yn ein hanes diweddar

Corwynt Katrina, fel y gwelir gan loeren GOES-12 NOAA

Corwynt Katrina, fel y gwelir gan loeren GOES-12 NOAA.

Mae ffenomenau meteorolegol yn ddigwyddiadau sydd fel arfer yn achosi difrod, ond nid cymaint â'r rhai a achosir gan y Corwynt Katrina. Bu farw o leiaf 1833 o bobl o’r corwynt ei hun neu’r llifogydd a ddaeth gydag ef, gan ei wneud y mwyaf marwol yn nhymor corwynt yr Iwerydd 2005 a’r ail yn hanes yr Unol Daleithiau, y tu ôl i San yn unig. Felipe II, 1928.

Ond Beth yw tarddiad a llwybr y corwynt pwerus hwn sydd, dim ond trwy ddweud ei enw, y delweddau o ddinistr a adawodd yn yr Unol Daleithiau yn dod i’r meddwl ar unwaith?

Hanes Corwynt Katrina

Trac Corwynt Katrina

Trywydd Katrina.

I siarad am Katrina yw siarad am New Orleans, Mississipi, a gwledydd eraill a ddioddefodd yn sgil taith y storm drofannol hon. Dyma'r deuddegfed seiclon a ffurfiodd yn nhymor corwynt 2005, yn benodol ar Awst 23, yn ne-ddwyrain y Bahamas. Roedd yn ganlyniad i gydlifiad ton drofannol a Diez Trofannol Diez, a ffurfiwyd ar Awst 13.

Cyrhaeddodd y system statws storm drofannol ddiwrnod yn ddiweddarach, ar Awst 24, y diwrnod y byddai'n cael ei ailenwi'n Katrina. Y taflwybr a ddilynodd oedd y canlynol:

 • 23 Awst: wedi'i anelu tuag at Draeth Hallandale ac Aventura. Ar ôl glanio, gwanhaodd, ond awr yn ddiweddarach, wrth fynd i mewn i Gwlff Mecsico, fe wnaeth ddwysau eto ac adennill ei statws corwynt.
 • 27 Awst: Cyrhaeddodd gategori 3 ar raddfa Saffir-Simpson, ond achosodd cylch o ailosod wal y llygad iddo ddyblu mewn maint. Roedd y dwysáu cyflym hwn oherwydd y dyfroedd anarferol o gynnes, a achosodd i'r gwynt chwythu'n gyflymach. Felly, drannoeth fe gyrhaeddodd gategori 5.
 • 29 Awst: Wedi glanio am yr eildro fel corwynt Categori 3 ger Buras (Louisiana), Llydaweg, Louisiana a Mississipi gyda gwyntoedd 195km / h.
 • 31 Awst: diraddiodd i iselder trofannol ger Clarksville (Tennessee), a pharhaodd ei ffordd i'r Llynnoedd Mawr.

Yn y pen draw, daeth yn storm allwthiol a symudodd i'r gogledd-ddwyrain ac effeithio ar ddwyrain Canada.

Pa fesurau a gymerwyd i osgoi difrod?

Y Ganolfan Gorwynt Genedlaethol (CNH) cyhoeddi oriawr corwynt ar gyfer de-ddwyrain Louisiana, Mississipi ac Alabama ar Awst 27 ar ôl adolygu'r llwybr posib y byddai'r corwynt yn ei ddilyn. Yr un diwrnod, cynhaliodd Gwylwyr Arfordir yr Unol Daleithiau gyfres o weithrediadau achub o Texas i Florida.

Arlywydd yr Unol Daleithiau ar y pryd, Cyhoeddodd George W. Bush gyflwr o argyfwng yn Louisiana, Alabama a Mississippi ar Awst 27. Yn y prynhawn, cyhoeddodd y CNH rybudd corwynt ar gyfer y darn arfordirol rhwng Morgan City (Louisiana) a'r ffin rhwng Alabama a Floridadeuddeg awr ar ôl y rhybudd cyntaf.

Tan hynny, ni allai unrhyw un fod â syniad o ba mor ddinistriol y byddai Katrina yn y pen draw. Cyhoeddwyd bwletin o swyddfa New Orleans / Baton Rouge y Gwasanaeth Tywydd Cenedlaethol yn rhybuddio y gallai'r ardal aros yn anghyfannedd am wythnosau. Ar Awst 28, siaradodd Bush â'r Llywodraethwr Blanco i argymell gwacáu gorfodol o New Orleans.

Yn gyfan gwbl, bu’n rhaid gwagio tua 1,2 miliwn o bobl o Arfordir y Gwlff yn ogystal â’r mwyafrif o’r rheini yn New Orleans.

Pa ddifrod a achosodd?

Corwynt Katrina, difrod yn Mississipi

Dyma sut y gadawyd Mississipi ar ôl y corwynt.

Wedi marw

Corwynt Katrina lladd 1833 o bobl: 2 yn Alabama, 2 yn Georgia, 14 yn Florida, 238 yn Mississipi a 1577 yn Louisiana. Yn ogystal, roedd 135 ar goll.

Difrod materol

 • Yn y de Florida a Chiwba amcangyfrifwyd bod difrod o un i ddau biliwn o ddoleri, yn bennaf oherwydd llifogydd a choed wedi cwympo. Cafwyd glawiad sylweddol yn Florida, gyda 250mm, ac yng Nghiwba, gyda 200mm. Roedd dinas Ciwba Batabanó dan ddŵr 90%.
 • En Louisiana roedd y gwaddodion hefyd yn ddwys, o 200 i 250mm, a achosodd i lefel Llyn Pontchartrain godi, a orlifodd y trefi rhwng Slidell a Mandeville yn ei dro. Dinistriwyd Pont Twin Span I-10, a oedd yn cysylltu Slidell a New Orleans.
 • En New Orleans roedd y glaw mor ddwys nes bod y ddinas gyfan dan ddŵr yn ymarferol. Yn ogystal, achosodd Katrina 53 o doriadau yn y system levee a oedd yn ei amddiffyn. Roedd y ffyrdd yn anhygyrch, heblaw am Gysylltiad Dinas y Cilgant, felly dim ond y ddinas y gallent adael amdani.
 • En Mississipi, wedi achosi difrod a amcangyfrifwyd mewn biliynau o ddoleri mewn pontydd, cychod, ceir, tai a phileri. Rhwygodd y corwynt drwyddo, gan arwain at ddatgan bod 82 o siroedd yn barthau cymorth ffederal trychinebus.
 • Yn y De-ddwyrain yr UD cofnodwyd gwyntoedd o 107km yr awr yn Alabama, lle ffurfiodd pedwar corwynt. Difrodwyd Ynys Dauphin yn wael. O ganlyniad i'r corwynt, erydwyd y traethau.

Wrth iddi fynd tua'r gogledd a gwanhau, roedd Katrina'n dal yn ddigon cryf i achosi llifogydd yn Kentucky, West Virginia, ac Ohio.

Mae cyfanswm, amcangyfrifwyd bod difrod i eiddo yn $ 108 miliwn.

Effaith amgylcheddol

Pan fyddwn yn siarad am gorwyntoedd rydym fel arfer yn meddwl am y difrod y maent yn ei achosi i ddinasoedd a threfi, sydd wrth gwrs yn rhesymegol ers i ni wneud ein bywydau yn y lleoedd hynny. Fodd bynnag, mae'n digwydd weithiau bod un o'r ffenomenau hyn yn achosi niwed difrifol i'r amgylchedd. Ac roedd Katrina yn un ohonyn nhw.

Wedi crwydro tua 560km2 o dir yn Louisiana, yn ôl Arolwg Daearegol yr Unol Daleithiau, rhai ardaloedd lle roedd peliconau brown, crwbanod, pysgod a nifer o famaliaid morol. Ac nid yn unig hynny, ond bu’n rhaid cau un ar bymtheg o lochesi bywyd gwyllt cenedlaethol.

Yn Louisiana, gollyngwyd olew mewn 44 o gyfleusterau yn y De-ddwyrain, a gyfieithodd yn 26 miliwn litr. Roedd y mwyafrif yn cael eu rheoli, ond roedd eraill yn cyrraedd yr ecosystemau a dinas Meraux.

Effeithiau ar y boblogaeth ddynol

Pan nad oes gennych chi fwyd a dŵr, rydych chi'n gwneud beth bynnag sydd ei angen i'w gael. Ond nid chi fydd yr unig un sy'n ysbeilio ac yn dwyn - felly hefyd bobl dreisgar. Dyna'n union a ddigwyddodd yn yr Unol Daleithiau. Gwarchodlu Cenedlaethol yr Unol Daleithiau lleoli 58.000 o filwyr i geisio rheoli'r dinasoedd, er nad oedd yn hawdd iddynt: tyfodd y gyfradd lladdiadau rhwng Medi 2005 a Chwefror 2006 28%, cyrraedd 170 o lofruddiaethau.

A gymerwyd y mesurau priodol?

Tŷ wedi'i ddifrodi yn Florida ar ôl Corwynt Katrina

Tŷ wedi'i ddifrodi yn Florida ar ôl Corwynt Katrina.

Mae yna rai sy'n meddwl hynny ni wnaeth Llywodraeth yr Unol Daleithiau bopeth posibl i osgoi colledion dynol. Rapper Kanye West mewn cyngerdd budd-daliadau ar NBC dywedodd "Nid yw George Bush yn poeni am bobl dduon." Ymatebodd y cyn-arlywydd i’r cyhuddiad hwn trwy ddweud mai dyma foment waethaf ei lywyddiaeth, ar ôl cyhuddo ei hun yn anghyfiawn o hiliaeth.

, John Prescott, cyn Ddirprwy Brif Weinidog y Deyrnas Unedig, fod “y llifogydd ofnadwy yn New Orleans yn dod â ni yn nes at bryderon arweinwyr gwledydd fel y Maldives, y mae eu cenhedloedd mewn perygl o ddiflannu’n llwyr. Mae'r Unol Daleithiau wedi bod yn amharod i brotocol Kyoto, yr wyf yn ystyried camgymeriad.

Er gwaethaf yr hyn a ddigwyddodd, roedd llawer o wledydd eisiau helpu goroeswyr Katrina, naill ai trwy anfon arian, bwyd, meddygaeth neu beth bynnag y gallent. Roedd y cymorth rhyngwladol mor fawr, o'r 854 miliwn o ddoleri a gawsant, dim ond 40 (llai na 5%) oedd ei angen arnynt.

Gadawodd Corwynt Katrina ei ôl ar yr Unol Daleithiau, ond dwi'n meddwl ychydig ar bob un ohonom hefyd. Roedd yn un o gynrychioliadau pwysicaf grym natur. Natur sydd yno, yn gofalu amdanom y rhan fwyaf o'r amser, ac weithiau'n ein rhoi ar brawf.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.