Beth mae Mercury yn ôl-raddio yn ei olygu?

Planed Mercwri

Er bod mercwri yn ôl yn ddigwyddiad seryddol gwirioneddol, mae'n aml yn gysylltiedig â chynodiadau negyddol oherwydd credoau astrolegol. Yn ystod cyfnod yn ôl o'r blaned Mercwri, mae'r rhai sy'n dilyn sêr-ddewiniaeth yn credu bod cyfathrebu, technoleg a chytundebau yn dod yn heriol. Waeth beth fo'u credoau personol ynghylch sêr-ddewiniaeth, mae'n fwyfwy cyffredin dod o hyd i drafodaethau yn eu cylch Beth mae Mercury yn ôl-raddio yn ei olygu? a'i effaith ganfyddedig ar fywyd bob dydd.

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n mynd i esbonio i chi beth mae ôl-raddio Mercwri yn ei olygu, ei nodweddion a llawer mwy.

Beth ydyw mewn gwirionedd?

astrologia

Mae mercwri yn ôl yn ffenomen sy'n digwydd pan ymddengys bod y blaned Mercwri yn symud yn ôl yn ei orbit o amgylch yr haul. Yn ystod y cyfnod hwn, efallai y bydd tarfu ar gyfathrebu, technoleg, a theithio neu brofi anawsterau. Mae'n bwnc a drafodir yn eang mewn sêr-ddewiniaeth a chredir ei fod yn effeithio ar bobl yn wahanol yn dibynnu ar eu harwydd astrolegol.

Mae mercwri yn dychwelyd tua thair neu bedair gwaith bob deuddeg mis. Ar hyn o bryd rydym wedi profi un o'r digwyddiadau hyn yn ddiweddar. Mae hyn oherwydd, yn ôl cyfrifiadau seryddol, Roedd y ffenomen yn weithredol rhwng Awst 23 a Medi 14.

Yn ôl y Weinyddiaeth Awyrenneg a Gofod Genedlaethol (NASA), mae'n ymddangos bod ôl-raddiad mercwri yn newid yng nghynnig y blaned o edrych arno o safbwynt gwyddonol. Fodd bynnag, nid yw'n newid gwirioneddol gan nad yw'r blaned yn symud yn ôl yn ei orbit yn gorfforol. Yn lle hynny, mae'r rhith hwn yn digwydd oherwydd safleoedd cymharol y Ddaear a'r blaned a sut maen nhw'n cylchdroi o amgylch yr Haul.Mewn model heliocentrig, caiff mudiant ôl-radd ei esbonio o ganlyniad i Mae un blaned yn symud yn gyflymach ac yn goddiweddyd planed arall sy'n symud yn arafach na'r gyntaf.

Mae'r ffenomen a elwir yn symud yn ôl yn dwyll gweledol sy'n deillio o gyflymder unigryw pob planed yn ein cysawd yr haul.

Beth mae mercwri'n ei olygu yn ôl?

Beth mae mercwri'n ei olygu mewn gwirionedd?

Mae'r term "Mercwri yn ôl" yn cael ei ddefnyddio'n gyffredin mewn sêr-ddewiniaeth, ond gall ei ystyr fod braidd yn anodd dod i ben. Yn y bôn, mae hyn yn cyfeirio at gyfnod o amser pan ymddengys bod y blaned Mercwri yn cilio yn ei orbit o'n safbwynt ni o'r Ddaear. Mae'r ffenomen hon yn digwydd dair i bedair gwaith y flwyddyn a yn aml yn gysylltiedig ag aflonyddwch mewn cyfathrebu, technoleg a theithio. Mae rhai o'r farn ei bod yn well osgoi gwneud penderfyniadau pwysig neu lofnodi contractau yn ystod cyfnod Mercwri yn ôl oherwydd efallai na fydd pethau'n mynd fel y cynlluniwyd.

Yn y XNUMXfed ganrif CC. C., gallasai seryddwyr o Babilon fod y cyntaf i gofnodi ffenomen Mercwri yn ymddangos fel pe bai'n symud i'r gwrthwyneb. Roedd trigolion cynnar Mesopotamia yn olrhain digwyddiadau nefol, er nad yw'n glir a oeddent wedi priodoli unrhyw arwyddocâd arbennig i'r newid ymddangosiadol hwn yn mudiant y blaned sydd agosaf at yr Haul.

Er bod y cysyniad o Mercwri yn ôl yn bwysig iawn mewn sêr-ddewiniaeth, nid yw'n berthnasol iawn i wyddonwyr, os o gwbl. Unig effaith nodedig y ffenomen hon yw'r canfyddiad gweledol y mae'n ei greu i'r rhai sy'n ei arsylwi.

Beth yw'r dull o arsylwi ar y ffenomen hon?

Mae mercwri yn ôl yn digwydd sawl gwaith mewn un flwyddyn ar y Ddaear, a bydd y digwyddiad nesaf yn digwydd rhwng Rhagfyr 13 ac Ionawr 1, 2024.

At ddibenion arsylwi, rhaid i'r arsylwr ddefnyddio awyr glir y nos fel pwynt cyfeirio, gan nodi'r sêr a'r cytserau sydd ynddo. Unwaith y bydd y blaned Mercwri wedi'i lleoli mewn perthynas â'r pwyntiau nefol hyn, rhaid i'r sylwedydd olrhain ei safle bob nos. Felly mae'n amlwg ei bod yn ymddangos bod Mercwri yn arafu'n raddol wrth iddo groesi'r awyr, gan wrthdroi cyfeiriad yn y pen draw cyn parhau ymlaen.

Sut mae'n effeithio ar sêr-ddewiniaeth

Beth mae mercwri'n ei olygu yn ôl?

Meddai Susan Miller, astrolegydd enwog a sylfaenydd y wefan a’r ap poblogaidd Astrology Zone: “Mercwri yn ôl yw’r unig ddigwyddiad sy’n cael ei deimlo’n gyffredinol.” 'Fodd bynnag, mae'r rhai a aned o dan Virgo a Gemini yn ei brofi'n ddwysach wrth iddynt gael eu rheoli gan y blaned hon. Pan fydd Mercury yn ôl, mae newid mewn amgylchiadau, ond Mae cyfeiriad y newid hwn yn parhau i fod yn ansicr. Yn ystod y cyfnod hwn, mae'r byd mewn cyflwr o newid, gan arwain at yr anhrefn a gysylltir yn nodweddiadol â'r ffenomen hon.'

Er bod seryddiaeth a seryddiaeth yn rhannu tarddiad cyffredin sy'n dyddio'n ôl i arferion ein hynafiaid cynharaf, maent wedi dod yn feysydd gwahanol ers hynny. Y dyddiau hyn, Mae seryddiaeth yn canolbwyntio ar astudio'r bydysawd y tu hwnt i'n planed, tra bod sêr-ddewiniaeth yn ymwneud â deall a dehongli sut mae ymddygiadau'r planedau y tu hwnt i'r Ddaear yn effeithio arnom ni.

Eglura Dr Aderin-Pocock fod llawer o ddiwylliannau wedi arsylwi symudiad cyrff nefol yn awyr y nos yn y gorffennol. Wrth i'r Ddaear gylchdroi, mae'n ymddangos bod gwrthrychau'n symud o'r gorllewin i'r dwyrain, ond mae'n ymddangos bod rhai yn symud o'r dwyrain i'r gorllewin, fel pe baent yn symud yn ôl. Roedd y gwrthrychau hyn yn cael eu hadnabod fel “sêr crwydrol,” cyrff nefol a oedd yn symud yn wahanol i eraill. Fodd bynnag, darganfuwyd yn y pen draw bod y gwrthrychau hyn mewn gwirionedd yn blanedau yng nghysawd yr haul yn cylchdroi'r Haul.

O ran mercwri yn ôl, mae'n well osgoi rhai gweithredoedd. Boed fel mater o ofergoeliaeth neu ymarferoldeb, cydnabyddir yn eang y dylid ymatal rhag rhai ymddygiadau yn ystod y cyfnod astrolegol hwn.

  • Fe'ch cynghorir ymatal rhag prynu cyfrifiadur, car neu ffôn tra mae Mercwri yn ôl.
  • Mae'n ddoeth ymatal rhag llofnodi contractau ar frys. Os felly, mae siawns dda eich bod wedi anwybyddu manylyn hollbwysig, a fyddai'n arwain at yr angen i aildrafod yn ddiweddarach.
  • Argymhellir ymatal rhag amserlennu dyddiad cyntaf ar ddiwrnodau penodol, oherwydd gall cyfathrebu gael ei effeithio, gan arwain at y posibilrwydd o ddewis partner anaddas.

Yn ôl Aderin-Pocock, mae rhywfaint o amheuaeth ynghylch y cysylltiad rhwng cynnig ôl-radd ymddangosiadol Mercury a'i ddylanwad ar ymddygiad dynol. Mae'n nodi bod llawer o ddamcaniaethau wedi'u cynnig i geisio esbonio'r ffenomen hon. Mae rhai yn awgrymu mai'r esboniad yw tyniad disgyrchiant Mercwri ar y dŵr y tu mewn i'n cyrff, ond Mae tystiolaeth wyddonol yn dangos y gall pasio car sydd ychydig fetrau i ffwrdd roi grym disgyrchiant cryfach na Mercwri, er gwaethaf màs a phellter sylweddol uwch y blaned o 77 miliwn cilomedr.

Gobeithiaf gyda'r wybodaeth hon y gallwch ddysgu mwy am yr hyn y mae ôl-raddio Mercwri yn ei olygu a'i nodweddion.


Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.