Bachyn Robert

Bachyn Robert

Bachyn Robert Roedd yn wyddonydd gwych a gyfrannodd nifer o syniadau a datblygiadau i wyddoniaeth. Roedd hefyd yn athronydd naturiol. Roedd yn athro geometreg ac yn syrfëwr yn ninas Llundain, Lloegr. Cafodd ei gydnabod am ei gyfraniadau gwych mewn ffiseg, microsgopeg, bioleg a phensaernïaeth. Dyfeisiodd offerynnau fel y thermomedr alcohol, hygromedr, anemomedr ac offerynnau eraill, sy'n etifeddiaeth bwysig i wyddoniaeth a dynoliaeth.

Yn y swydd hon byddwn yn teithio i'r gorffennol i ddysgu am y cofiant a'r campau a wnaeth Robert Hooke ar hyd ei oes. Ydych chi eisiau gwybod pwysigrwydd y gwyddonydd hwn i fyd gwyddoniaeth? Yma rydyn ni'n egluro popeth i chi yn fanwl 🙂

Bywyd a marwolaeth Robert Hooke

San Steffan

Fe'i ganed ar Orffennaf 18, 1635. Ef oedd yr olaf o bedwar o frodyr a chwiorydd, dau fachgen a dwy ferch. Dywedir iddo gael plentyndod unig a thrist iawn, ei fod yn dioddef o gur pen a phoenau stumog yn aml, a oedd yn ei atal rhag chwarae fel arfer gyda phlant ei oedran. Gwnaeth yr unigrwydd hwnnw fel plentyn iddo chwarae gyda dyfeisgarwch a dychymyg mawr. Gwnaeth deial haul, melinau dŵr, llongau a oedd yn gallu tanio bwledi, cymerodd gloc pres ar wahân a'i ailadeiladu mewn pren, gan weithio'n berffaith.

Yn ystod ei ieuenctid roedd Hooke yn rhan o'r Côr Eglwys Gadeiriol Esgobaeth Rhydychen (Coleg Eglwys Crist). Yr oes hon oedd yr un a ffugiodd Hooke yn ei angerdd am wyddoniaeth. Roedd ganddo ddiddordeb mawr mewn amryw o waith cadwraeth a wnaed, gan ei fod yn ystyried eu bod dan fygythiad gan yr amddiffynfa.

Cynhaliwyd cyfarfodydd o bwysigrwydd gwyddonol, athronyddol a deallusol uchel yn Ysgol San Steffan, felly mynychodd Robert lawer ohonynt. Tra bod cyd-ddisgyblion yn cymryd rhan mewn gweithgareddau chwareus, canolbwyntiodd Hooke ar wneud bywoliaeth. Dechreuodd wneud rhywfaint o arian fel cynorthwyydd anatomeg cemegol. Yn ddiweddarach roedd yn gynorthwyydd labordy. Bryd hynny, 1658, adeiladwyd pwmp aer neu "machina boyleana", yn seiliedig ar un Ralph Greatorex, yr oedd Hooke yn ei ystyried yn "Rhy gros ar gyfer unrhyw dasg wych".

Roedd ganddo allu gwych mewn mathemateg. Ar ôl ei weithiau niferus cydnabuwyd ei effeithlonrwydd ac argymhellwyd ef ar gyfer swydd gyntaf rheolwr Cymdeithas Frenhinol Llundain. Roedd y swydd hon yn gofyn am fod yn wyddonydd arbrofol a phroffesiynol gwych. Neilltuodd Robert Hooke amser llawn i'w brosiectau.

O'r diwedd bu farw ar Fawrth 3, 1703 yn ninas Llundain. Talodd Cymdeithas Frenhinol Llundain deyrnged wych iddo am yr holl gampau y byddwn yn eu gweld isod.

Darganfyddiadau

Popeth am Robert Hooke

Treuliodd Hooke ran o'i amser yn gweithio gyda Boyle a chynigiodd Boyle genhadaeth iddo sef dylunio ac adeiladu pwmp a oedd yn gallu cywasgu aer i gynhyrchu gwactod. Fe wnaethant dreulio blynyddoedd yn astudio gwyddoniaeth nwyon nes iddynt ei gael. Ei ddarganfyddiad cyntaf oedd y pwmp aer.

Gyda'r pwmp hwn, profwyd hydwythedd yr aer a'r effeithiau y maent wedi'u profi lawer gwaith. Diolch i'r pwmp hwn, fformiwla y Gyfraith Nwy. Yn y gyfraith hon gellir gwirio sut mae cyfaint nwy mewn cyfrannedd gwrthdro â'r pwysau sydd arno.

Capillarity

Dyfeisiau Robert Hooke

Un arall o'i ddarganfyddiadau oedd capillarity. Roedd yn delio â dŵr yn gollwng a hylifau eraill trwy'r tiwbiau gwydr tenau. Yn yr arbrofion hyn darganfuwyd bod yr uchder y mae'r dŵr yn cyrraedd iddo yn gysylltiedig â diamedr y tiwb. Gelwir hyn heddiw yn gapilar.

Cyhoeddwyd y darganfyddiad hwn yn fanwl iawn yn ei waith "Micrography." Diolch i'r gweithiau hyn llwyddodd i gael swydd Curadur yng Nghymdeithas Frenhinol Llundain.

Theori celloedd a chelloedd

Diolch i'r microsgop, darganfu Hooke fod gan y ddalen gorc geudodau polyhedrol bach fel diliau. Roedd pob ceudod yn ei galw'n gell. Yr hyn nad oedd yn ei wybod oedd y pwysigrwydd a fyddai gan y celloedd hyn yng nghyfansoddiad bodau byw.

Ac y bu Robert yn gwylio celloedd planhigion marw mewn siâp polygonal. Flynyddoedd yn ddiweddarach, byddai meinwe bodau byw yn cael ei ddarganfod diolch i'w arsylwi o dan y microsgop.

Darganfyddiad arall oedd diolch i'r wybodaeth a oedd ganddo am drefniadaeth celloedd. Yn y XNUMXeg ganrif, gyda'r wybodaeth a ddarparwyd gan Robert Hooke, gellid cyflawni ôl-ddamcaniaethau'r theori celloedd:

  • Mae pob peth byw yn cynnwys celloedd a'u cynhyrchion.
  • Celloedd yw'r unedau strwythur a swyddogaeth.
  • Daw'r holl gelloedd o gelloedd sy'n bodoli eisoes. Ychwanegwyd hyn ym 1858 gan Virchow.

Ar ddiwedd y ganrif hon, mae'r astudiaethau canlynol wedi dangos y gall celloedd roi achos a tharddiad llawer o afiechydon inni. Mae hyn yn golygu, os yw person yn sâl, oherwydd bod ganddo gelloedd y tu mewn sy'n sâl.

Planed Wranws

Wranws

hefyd oedd yn gyfrifol am ddarganfod y blaned Wranws. I wneud hyn, roedd yn arsylwi comedau ac wedi ymroi i lunio syniadau am ddisgyrchiant. Gwnaethpwyd yr offerynnau yr oedd eu hangen i fesur symudiadau'r haul a'r sêr ganddo. Rhoddodd hyn i gyd ddatblygiad gwych i wyddoniaeth ac arsylwi gofod allanol.

Damcaniaeth cynnig planedol

Llyfr Hooke

Nid yn unig y darganfuodd y blaned Wranws ​​ond fe greodd Theori Cynnig Planedau. Llwyddodd i'w lunio o broblem mecaneg. Mynegodd egwyddorion atyniad cyffredinol, ymhlith yr ystumiau cryfaf oedd yr un sy'n darllen: mae pob corff yn symud mewn llinell syth, oni bai eu bod yn cael eu gwyro gan ryw rym, bydd hyn yn gwneud iddynt symud, naill ai ar ffurf cylch, elips neu dameg.

Cadarnhaodd fod gan bob corff eu grym disgyrchiant eu hunain ar eu hechel neu eu canol a'u bod yn eu tro yn cael eu heffeithio gan ddisgyrchiant cyrff nefol cyfagos. Po agosaf ydym at gyrff nefol eraill, y mwyaf y mae'r grym atyniad hwn yn effeithio arnom. Hefyd, ceisiwch wirio hynny roedd y Ddaear yn symud mewn elips o amgylch yr Haul.

Fel y gallwch weld, gwnaeth Robert Hooke gymaint o ddatblygiadau i wyddoniaeth ac ni ellir anghofio ei enw.


Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.