Typy migrace

typy migrace u ptáků

Migrace je fenomén, který se v přírodě vyskytuje po miliony let. Označuje pravidelný a cyklický přesun zvířat z jednoho místa na druhé při hledání potravy, úkrytu, rozmnožování nebo vhodných klimatických podmínek. Migrace může probíhat na krátkou nebo dlouhou vzdálenost a mohou ji provádět různé druhy zvířat, od hmyzu po savce. Je jich mnoho typy migrace u zvířat.

V tomto článku vám povíme o různých typech migrace, jejich významu a stěhovavých zvířatech ve Španělsku.

Význam migrace

typy migrace

Význam migrace u zvířat je významný, protože jim umožňuje přežít a přizpůsobit se měnícímu se prostředí. Některé druhy migrují, aby unikly nepřízni počasí, jako např extrémní chlad nebo sucho a najít teplejší, vlhčí místa k rozmnožování a krmení.

Jiné druhy migrují, aby využily sezónních zdrojů, jako je losos migrující do řek, aby se třel, nebo ptáci migrující do oblastí s hojnou potravou během zimy. Existují také druhy, které migrují, aby se vyhnuly konkurenci o zdroje v dané oblasti, jako jsou sloni, kteří se stěhují do nových pastvin, aby se vyhnuli přemnožení.

Migrace také mohou být důležité pro zachování ohrožených druhů. Například migrace mořských želv z pláží, kde kladou vajíčka, do oceánů je pro přežití druhu nezbytná. Kromě toho migrace zvířat může také pomoci zachovat genetickou rozmanitost tím, že umožní populaci smísit se a vyhnout se příbuzenskému křížení.

Migrace zvířat však může mít také negativní účinky, jako je zásah člověka do jejich přirozeného prostředí, zhoršování životního prostředí a ztráta přirozených stanovišť. Výstavba silnic a budov může blokovat migrační trasy a bránit přežití stěhovavých druhů.

Migrace zvířat je základním jevem v přírodě, který umožňuje jim přizpůsobit se změnám prostředí, využívat sezónní zdroje, vyhýbat se konkurenci a udržovat genetickou rozmanitost. Ochrana stěhovavých druhů je zásadní pro zdraví ekosystémů a přežití druhů.

Typy migrace

stěhovavých zvířat

U zvířat existují různé typy migrace, které se liší ujetou vzdáleností, délkou cesty a důvodem, který druh nutí k přesunu. Některé z nejběžnějších typů migrace u zvířat jsou popsány níže:

 • Sezónní migrace: Je to takové, které se vyskytuje v pravidelných cyklech, obecně spojených se změnami ročních období. Například stěhovaví ptáci, kteří v zimě cestují z chladných oblastí na severu do teplejších oblastí na jihu.
 • reprodukční migrace: je to migrace, ke které dochází specificky za účelem reprodukce. Mnoho druhů mořských želv migruje na konkrétní pláže, aby nakladly vajíčka, a pak se vrátily do svého přirozeného prostředí.
 • Denní migrace: některé druhy zvířat se denně pohybují při hledání potravy nebo při vyhýbání se predátorům. Například lvi, kteří se pohybují při hledání kořisti, nebo ptáci, kteří se pohybují po celý den, aby našli potravu a úkryt.
 • nomádská migrace: Jde o typ migrace, který zahrnuje pravidelné pohyby, ale bez pevného vzoru. Například býložravci, kteří migrují při hledání čerstvé trávy a vody v období sucha.
 • výškovou migracil: je to, které se vyskytuje u zvířat, která se stěhují do vyšších nebo nižších nadmořských výšek při hledání vhodnějšího klimatu nebo aby se vyhnuli extrémním povětrnostním podmínkám.
 • rušivá migrace: Jedná se o migraci, která probíhá nepředvídatelným způsobem, řízená dostupností potravy nebo neočekávanými klimatickými faktory.

Obecně je migrace u zvířat složitý a proměnlivý proces, který závisí na mnoha faktorech, jako je genetika, předchozí zkušenosti, dostupnost potravy a vody a podmínky prostředí. Každý druh má svůj vlastní migrační vzorec a pochopení těchto vzorců je nezbytné pro zachování druhů a zdraví ekosystémů.

Vliv člověka na typy migrace

migrace zvířat

Lidé mohou migraci zvířat ovlivnit různými způsoby, často negativními. Toto jsou některé z nejdůležitějších dopadů člověka na stěhovavé druhy:

 • Ztráta stanoviště: Ztráta stanovišť mimo jiné v důsledku odlesňování, urbanizace, intenzivního zemědělství může bránit migračním trasám a snižovat kvalitu stanovišť pro stěhovavé druhy.
 • Klimatická změna: změna klimatu může změnit migrační vzorce druhů změnou podmínek prostředí, jako je teplota a dostupnost vody a potravy.
 • Kontaminace: znečištění ovzduší, vody a půdy může poškodit zdraví stěhovavých druhů a snížit jejich schopnost reprodukce a přežití.
 • Lov a rybaření: nadměrný lov a rybolov stěhovavých druhů může ovlivnit přežití těchto populací a bránit jejich schopnosti zachovat genetickou rozmanitost.
 • Lidská infrastruktura: výstavba silnic, mostů a přehrad může změnit migrační trasy a omezit schopnost druhů nalézt potravu a úkryt.
 • Umělé osvětlení: Umělé osvětlení může narušovat migrační vzorce ptáků, například způsobit jejich dezorientaci a ztrátu v noci.

Je důležité si uvědomit, že migrace zvířat mohou mít pozitivní dopad na ekonomiku a lidskou společnost, jako je např sportovní rybolov, pozorování ptactva a rekreační lov. Je však zásadní, aby tyto lidské zájmy byly v rovnováze s potřebou zachovat a chránit stěhovavé druhy a jejich přirozená stanoviště.

Lidská činnost může negativně ovlivnit migraci zvířat, což může ohrozit přežití těchto druhů. Zachování a ochrana stěhovavých druhů je zásadní pro zachování biologické rozmanitosti a ekosystémových služeb, které poskytují.

Stěhovavé druhy ve Španělsku

Španělsko je zemí s velkou rozmanitostí stěhovavých ptáků, z nichž mnoho cestuje z Evropy a Afriky po celý rok. Níže jsou uvedeny některé z nejvýznamnějších stěhovavých ptáků, které lze ve Španělsku pozorovat:

 • Čáp bílý: Čáp bílý je jedním z nejznámějších stěhovavých ptáků ve Španělsku. Každý rok migrují tisíce čápů na zimu ze střední Evropy do Afriky.
 • botovaný orel: Orel botanatý je stěhovavý druh, který během léta navštěvuje Španělsko, aby se rozmnožil, a poté cestuje na zimu do jižní Afriky.
 • swift obecný: Rákos obecný je stěhovavý pták, který přilétá do Španělska v létě, aby se rozmnožil. Přes zimu migrují do subsaharské Afriky.
 • Vlaštovka stodola: Vlaštovka obecná je stěhovavý pták, který se na jaře a v létě rozmnožuje ve Španělsku. Na podzim se stěhují na zimu do Afriky.
 • Posměvač obecný: Slavík obecný je stěhovavý druh, který se během jara dostává do Španělska, aby se rozmnožil, a poté emigruje do Afriky na zimu.
 • Pipit alpský: Pipitka alpská je stěhovavý pták, který v zimě navštěvuje Španělsko. Pocházejí ze střední Evropy, aby strávili chladnější měsíce ve Španělsku.
 • Vlha evropský: Vlha evropský je stěhovavý druh, který se během léta dostává do Španělska za účelem rozmnožování. Na podzim se stěhují na zimu do Afriky.

To jsou jen některé z nejvýznamnějších stěhovavých ptáků ve Španělsku, ale existuje mnoho dalších druhů, které také migrují do a ze Španělska po celý rok. Pozorování ptáků je ve Španělsku velmi oblíbenou činností, zejména v období migrace, a po celé zemi je mnoho míst, kde můžete tyto druhy spatřit v jejich přirozeném prostředí.

Doufám, že s těmito informacemi se dozvíte více o typech migrace a jejich charakteristikách.


Zanechte svůj komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinné položky jsou označeny *

*

*

 1. Odpovědný za údaje: Miguel Ángel Gatón
 2. Účel údajů: Ovládací SPAM, správa komentářů.
 3. Legitimace: Váš souhlas
 4. Sdělování údajů: Údaje nebudou sděleny třetím osobám, s výjimkou zákonných povinností.
 5. Úložiště dat: Databáze hostovaná společností Occentus Networks (EU)
 6. Práva: Vaše údaje můžete kdykoli omezit, obnovit a odstranit.