Claudi Casals

Vyrůstal jsem na venkově, učil se od všeho kolem sebe, vytvářel jsem si vrozenou symbiózu mezi prožitkem a tím spojením s přírodou. Od mala jsem rád pozoroval oblohu, mraky, vítr, déšť a slunce. Miloval jsem také objevování lesa, řek, květin a zvířat. Jak roky plynou, nemohu si pomoci, ale jsem fascinován tím spojením, které v sobě všichni nosíme s přírodním světem. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl věnovat psaní o meteorologii a přírodě, sdílet svou vášeň a znalosti s ostatními. Rád zkoumám atmosférické jevy, živočišné a rostlinné druhy a environmentální výzvy, kterým čelíme. Myslím si, že je důležité informovat a zvyšovat povědomí o klimatu, biologické rozmanitosti a udržitelnosti. Mým cílem je předávat lásku a úctu k přírodě, kterou cítím od narození.