Claudi casals

Vyrostl jsem na venkově, učil se ze všeho, co mě obklopovalo, vytvářel vrozenou symbiózu mezi zkušeností a tímto spojením s přírodou. Jak roky plynou, nemohu si pomoct, ale být fascinován tím spojením, které v sobě všichni neseme do přírodního světa.