Luis Martinez

Kanunay kong nadani sa kinaiyahan ug sa meteorological phenomena nga nahitabo niini. Tungod kay sila impresibo sama sa ilang kaanyag ug ilang makita nga kita nagdepende sa ilang kusog. Gipakita nila kanato nga kita kabahin sa usa ka mas gamhanan nga kinatibuk-an. Tungod niini, nalingaw ko sa pagsulat ug pagpahibalo sa tanang butang nga may kalabotan niining kalibotana.