Pogled na poplavu u Kostariki, oktobar 2011

Šta je poplava

Poplave su pojave koje mogu nanijeti ozbiljnu štetu materijalnom i ljudskom životu. Ali šta je poplava?