А. Естебан

Казвам се Антонио, имам специалност геология, магистър по строително инженерство, приложен в строителството и магистър по геофизика и метеорология. Работил съм като полеви геолог и като писател на геотехнически доклади. Провел съм и микрометеорологични изследвания, за да изследвам поведението на атмосферния и подпочвения CO2. Надявам се, че мога да допринеса с песъчинките си, за да направя такава вълнуваща дисциплина като метеорологията все по-достъпна за всички.