Bölmə

Meteorologiya və fiziki hadisələri sevənlər üçün veb sayt. Buludlardan, havadan, fərqli meteoroloji hadisələrin niyə baş verdiyini, onları ölçən alətlərdən, bu elmi quran alimlərdən bəhs edirik.

Bununla yanaşı, Yerdən, meydana gəlməsindən, vulkanlardan, qayalardan və geologiyadan, ulduzlardan, planetlərdən və astronomiyadan bəhs edirik.

Əsl zövq