Claudi daşları

Məni əhatə edən hər şeydən öyrənərək, təcrübə ilə təbiətlə əlaqəsi arasında fitri bir simbioz yaradan sahədə böyüdüm. İllər ötdükcə, hamımızın içimizdə olan təbiət aləminə bağladığımız bu əlaqəyə heyran qalmaya bilmərəm.