reklam
arxipelaq nədir

Arxipelaq nədir

Planetimizdə mənşəyindən, morfologiyasından, torpağın növündən və s. asılı olaraq özünəməxsus xüsusiyyətlərə malik olan müxtəlif geoloji birləşmələr mövcuddur...