veroño

Verono

Populyar mədəniyyət və meteorologiyaya gəldikdə, olduqca maraqlı anlayışlar doğulur. Yaradılmış anlayışlardan biri ...