bataqlıqlar

Bataqlıq

Bioloji müxtəlifliyin qorunması və ekoloji əhəmiyyəti böyük olan təbii ekosistemlər arasında bataqlıq ərazilərdir. İllik hədəf ...