A. Stefanus

My naam is Antonio, ek het 'n graad in geologie, 'n magister in siviele ingenieurswese toegepas op siviele werke en 'n magister in geofisika en meteorologie. Ek het as veldgeoloog en as geotegniese verslagskrywer gewerk. Ek het ook mikrometeorologiese ondersoeke gedoen om die gedrag van atmosferiese en ondergrondse CO2 te bestudeer. Ek hoop dat ek my sandkorrel kan bydra om so 'n opwindende dissipline soos meteorologie vir almal toegankliker te maak.

A. Esteban het sedert Desember 21 2011 artikels geskryf