Claudi casals

Ek het op die platteland grootgeword en geleer van alles wat my omring het, en 'n aangebore simbiose geskep tussen ervaring en die verband met die natuur. Soos die jare aanstap, kan ek nie anders as om gefassineer te word deur die verband wat ons almal binne ons met die natuurlike wêreld dra nie.